เมนูหลัก

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.นักศึกษาที่ช่วยงานกีฬากันเกราเกมส์ ฝ่ายพิธีการมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก(ด่วนที่สุด)
  สามารถติดต่อขอรับเกียรติบัตรและเสื้อยืดกันเกรา ได้ที่งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบฯ ได้ที่พี่ปณิตา สุรเสน(พี่ดาว) ตั้งแต่วันที่ 21ก.ค.59 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 59 ตามวันและเวลาราชการ
 ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กรกฎาคม 2559
2.กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙(ด่วนที่สุด)
  เพื่อให้การดำเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของนักศึกษาใหม่ รหัส ๕๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดกำหนดการ วิธีการสถานที่ตามเอกสารที่แนบนี้ (คลิกหัวข้อเพื่อดู )
 ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กรกฎาคม 2559
3.การบริการวัดตัวตัดชุดครุยแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเปิดการบริการวัดตัวตัดชุดครุยแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ณ บริเวณโรงอาหารกลาง 2 ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้
 ประกาศโดย   พัชราวดี   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2559
4.การจัดจำหน่ายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ด่วนที่สุด)
 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2559
5.ประกาศคณะศิลปศาสตร์(ด่วนที่สุด)
 ระวัง! สื่อชวนเชื่อสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ หรืออ้างว่าสอนโดย “อาจารย์ ม.อุบลฯ” ใช้คำว่า “UBU” เป็นต้น คณะศิลปศาสตร์ ขอชี้แจงว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ใช่อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอให้นักศึกษาอย่าหลงเชื่อสื่อและคำชวนเชื่อ ดังกล่าว!!
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2559
6.ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2559
7.เปิดบริการจำหน่ายชุดเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษา ม.อุบลฯ( ที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ)(ด่วนที่สุด)
 ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ ณ บริเวณโรงอาหารกลาง 2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 045-353062
 ประกาศโดย   ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2559
8.นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน2/58 ให้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ ภายในวันที่ 25 มี.ค.59(ด่วนที่สุด)
 นศ.ที่มีความประสงค์พักการเรียนเนื่องจากเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยและยังมีรายวิชาลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปให้ทำเรื่องลาพักฯ/นศ.ที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตร แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและไม่มีรายวิชาลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปให้ทำเรื่องรักษาสถานภาพภายใน25 มี.ค59
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ 045-353118   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2559
9.ระเบียบ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี 2558 (คลิกที่นี้)(ด่วนที่สุด)
 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2558 (สามารถคลิกดูได้ที่หัวข้อ)
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2558
10.นักศึกษาสามารถยื่นขอเอกสารทางการศึกษาต่างๆได้ที่งานทะเบียนฯ(ด่วนที่สุด)
 นักศึกษาสามารถยื่นขอรับเอกสารทางการศึกษาต่างๆ สำหรับใช้ในการนำไปแนบเบิก หรือ ขอทุน ได้ที่งานทะเบียนฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 (คลิกหัวข้อเพื่อดูค่าธรรมเนียมการให้บริการ)
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   28 กรกฎาคม 2558
11.ประกาศปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
 ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
12.แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่เข้าศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ขอรับรหัส Wifi ได้แล้ว(ด่วนที่สุด)
 คลิ๊กที่หัวข้อเรื่องเพื่อเข้าสู่ระบบออกรหัส Wifi เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
13.แจ้งนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนที่สุด)
 คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
 ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
14.การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559
 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559
 ประกาศโดย   งานวินัยและสวัสดภาพนักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฎาคม 2559
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา   สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels