เมนูหลัก

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประกาศฯรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร2558(คลิกทีนี้)(ด่วนที่สุด)
 ประกาศฯรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (บัณฑิตรุ่นที่ 25) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จำนวน 35 คน (คลิกดูรายชื่อในหัวข้อข่าวประกาศ)
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2559
2.!! ประกาศงานทะเบียนนักศึกษาฯ งดให้บริการต่างๆ ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559(ด่วนที่สุด)
 เนื่องจากในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา งานทะเบียนนักศึกษาฯ จึงของดการให้บริการตามวันเวลาดังกล่าว
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2559
3.ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเริ่มลงทะเบียนและการจัดการลงทะเบียนผ่านเว็บ ภาคการศึกษา 2/2559 (คลิกที่นี้)(ด่วนที่สุด)
 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเริ่มลงทะเบียน จากเดิมวันศุกร์ที่ 9 ธ.ค.59 เป็น วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค.59 และกำหนดช่วงการเปิดระบบให้ลงทะเบียนผ่านเว็บ ตามชั้นปี (คลิกดูรายละเอียดที่หัวข่าวประกาศ) (นศ.ที่ยังคงค้างหนี้สินกับมหาวิทยาลัย จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้น นศ.ทุนกู้ยืม) หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ โทร 045-353118   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2559
4.รายชื่อบัณฑิตขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (คลิกที่นี้)(ด่วนที่สุด)
 บัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยคลิกที่หัวข้อข่าวประกาศ
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2559
5.นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2559 สามารถลงทะเบียนบัณฑิตได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 ธันวาคม 2559(ด่วนที่สุด)
 -
 ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2559
6.บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558 รับชุดครุย(ด่วนที่สุด)
 รับชุดในวันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2559 คืนชุด(เช่า) วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่)
 ประกาศโดย   ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2559
7.รายชื่อผู้สำเร็จการการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2558 (คลิกที่นี้)(ด่วนที่สุด)
 ประกาศฯ ผู้สำเร็จการการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2558 (บัณฑิตรุ่นที่25) ทั้งนี้บัณฑิตสามารถลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/web/ubugrad
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2559
8.ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559(ด่วนที่สุด)
 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   28 กรกฎาคม 2559
9.การจัดจำหน่ายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ด่วนที่สุด)
 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2559
10.ประกาศคณะศิลปศาสตร์(ด่วนที่สุด)
 ระวัง! สื่อชวนเชื่อสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ หรืออ้างว่าสอนโดย “อาจารย์ ม.อุบลฯ” ใช้คำว่า “UBU” เป็นต้น คณะศิลปศาสตร์ ขอชี้แจงว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ใช่อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอให้นักศึกษาอย่าหลงเชื่อสื่อและคำชวนเชื่อ ดังกล่าว!!
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2559
11.ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2559
12.แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่เข้าศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ขอรับรหัส Wifi ได้แล้ว(ด่วนที่สุด)
 คลิ๊กที่หัวข้อเรื่องเพื่อเข้าสู่ระบบออกรหัส Wifi เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
13.แจ้งนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนที่สุด)
 คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
 ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
14.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (คลิกที่นี่)(ด่วนมาก)
 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559 ตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ (คลิกที่หัวข้อ)
 ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ โทร 045-353118   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2559
15.ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาหอพัก(ด่วนมาก)
 นักศึกษาหอพักปีการศึกษา 2559 ที่ชำระเงินค่าบำรุงหอพักเป็น 2 งวด กรุณาตรวจสอบรายการแจ้งหนี้ในระบบ reg. และติดต่อชำระค่าบำรุงหอพัก งวดที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2559 (วัน เวลาราชการ) ที่ จนท.การเงินฯ สำนักงานหอพักนักศึกษา
 ประกาศโดย   ฝ่ายหอพักนักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2559
เวลา   สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels